KOMASU.VN

Hotline: 0914 766 982 Liên hệ
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 Bạn chỉ cần gửi thông tin yêu cầu đặt hàng gồm tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại của Khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin thu thập trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Giao hàng quý khách đã mua


- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng


- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm


- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách


Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được chúng tôi cũng không lưu trữ.


Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

 - Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý

Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật của chúng tôi.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

KOMASU.vn sẽ không lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi.

 

4. Cam kết Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

KOMASU.vn sẽ bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của chúng tôi vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi thông tin của bạn tại hệ thống sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi chỉ được áp dụng tại Công ty. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

More Reading:

  • ask

  • away

  • back

  • because

  • become

  • before

  • begin

  • behind

  • believe

  • best