KOMASU.VN

Hotline: 0914 766 982 Liên hệ

Tâm lý chuộng hàng rẻ thương hiệu lớn Tâm lý chuộng hàng rẻ thương hiệu lớn
Đánh vào tâm lý người tiêu dùng Việt Nam nên một số nơi đã trà trộn khiến sản phẩm KOMASU không được hoàn thiện như bản thân vốn có của nó khiến thương hiệu KOMASU bị ảnh hưởng phần nào

CẢNH BÁO! vỏ thật nhưng mô tơ hàng giả CẢNH BÁO! vỏ thật nhưng mô tơ hàng giả
Hiện trên thị trường rất nhiều điểm bán lẻ, dọc đường bán quạt có logo giống của KOMASU hình dáng tương tự xong chất lượng và mô tơ lại không phải chính hãng nên chúng tôi cảnh báo tới khách hàng

More Reading:

  • ask

  • away

  • back

  • because

  • become

  • before

  • begin

  • behind

  • believe

  • best